18641650_1727204700628445_447597269_o

Ms. Tracy

giáo viên người Đài Loan.

cô đã học hết chương trình Th.Sĩ ngôn ngữ Anh – Hoa bên trường Đại Học Cao Hùng. đầu năm 2017, vì yêu thích Việt Nam nên cô chuyển về Việt Nam sinh sống.

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000167941809&ref=ts&fref=ts

button_call-now